Szukasz kreacji?

Wybierz okazję. Zaproponujemy najpiękniejsze

Biznes
Bankiet biznesowy, Spotkanie biznes, Event
Czas wolny
Spotkanie z przyjaciółmi, Wakacje, Weekend, Resort
Imprezу
Noc, Impreza, 18, Panieński, Sylwester
Suknie casual
Przyjęcie rodzinne, Garden Part, Dzień
Wesele
Gość, Panna młoda, Druhna, Mamy
Wieczorowe
Bal, Gala, Czerwony dywan, Studniówka
Tylko się rozglądam
Jaki jest Twój rozmiar?

Wybierz dwa rozmiary najbliższe Twojej figurze

32
34
36
38
40
44
46
48
Dalej
Kiedy potrzebujesz kreacji?

Wybierz datę na 1 dzień przed wydarzeniem

Odkryj
Nr 1 w Polsce! Rewolucja w modzie | rent-a-dress
Najpiękniejsze kreacje. Ekskluzywni projektanci mody.
Zaufało nam już tysiące klientek.

LA POUDRE® | WARUNKI CZŁONKOSTWA

Niniejsze warunki określają zasady sprzedaży i korzystania z Członkostwa w Klubie, stanowiąc odpowiednik umowy członkowskiej pomiędzy La Poudre® a Członkiem Klubu

DEFINICJE
La Poudre® – właściciel Serwisu lapoudre.pl i dostawca usług członkowskich

Serwis – sklep internetowy lapoudre.pl

Showroom – sklep stacjonarny La Poudre®

Klient, Członek Klubu- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje Zamówień w ramach Serwisu

Produkt – produkt z zakresu odzież damska okolicznościowa: kreacja wraz z oryginalnym opakowaniem (wieszak i pokrowiec) będący przedmiotem odpowiednio umowy użyczenia/najmu

Klub, Usługi – opłata ponoszona przez Członka Klubu z tytułu zapewnienia Członkowi Klubu dostępu do Produktów w Serwisie oraz świadczenia usługi użyczenia/najmu Produktu w Klubie na rzecz Członka Klubu w ramach tej opłaty

 • 1 CENNIK
 1. Pakiet usług najmu w ramach członkostwa: 3x Produkty do wynajęcia w -99% rabatem od standardowej ceny najmu
 2. Okres obowiązywania Umowy: 12 miesięcy lub do wykorzystania pakietu
 3. Opłata klubowa: 750,00 PLN
 4. Płatność opłaty członkowskiej: jednorazowa w kwocie całkowitej
 • 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. La Poudre® udostępnia Członkowi Klubu Produkty z działu Wypożycz Kreację www.lapoudre.pl/wypozycz_kreacjei świadczy odpłatne usługi na rzecz Członka Klubu w ramach Członkostwa w Klubie, wymienione w §1 Umowy pkt. 1
 • 3 ŚWIADCZENIE USŁUG
 1. Rozpoczęcie korzystania z pakietu usług w ramach Członkostwa w Klubie wymaga złożenia Zamówienia na Członkostwo w Klubie za pośrednictwem Serwisu, akceptacji niniejszych Warunków oraz Regulaminu Serwisu oraz uiszczenia opłaty członkowskiej zgodnie z §1 pkt. 4
 2. Członek Klubu zobowiązany jest do każdorazowego składania Zamówień na usługę użyczenia/najmu Produktu z wykorzystaniem elektronicznego formularza dostępnego w serwisie La Poudre® pod adresem: www.lapoudre.pl/pl/basketi logowaniem na własne Konto Członka Klubu
 • 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowę zawiera się na czas określony wskazany w §1 pkt. 2
 2. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usług na rzecz Członka Klubu, jeśli Członek Klubu zalega z zapłatą jakichkolwiek należności wynikających z niniejszych Warunków lub Regulaminu. W przypadku nieterminowych płatności, Dostawca usług wystawi Członkowi wezwanie do zapłaty z odsetkami. Dostawcy usług przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu w przypadku istotnych naruszeń warunków niniejszej Umowy lub Regulaminu przez Abonenta.
 3. Członkowi Klubu przysługuje prawo odstąpienia od umowy członkowskiej zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia pod warunkiem, że w tym terminie nie nastąpiło świadczenie usług ze strony Dostawcy usług na rzecz Członka Klubu. Prawo odstąpienia od umowy członkowskiej nie przysługuje Członkowi Klubu, który zawarł umowę w Showroom.
 4. W przypadku jednostronnego rozwiązania niniejszej Umowy przez Członka Klubu lub przez Dostawcę usług z winy Członka Klubu przed upływem terminu, na jaki została zawarta, Dostawca Usług jest uprawniony do obciążenia Członka Klubu karą umowną w wysokości iloczynu wartości członkostwa oraz ilości miesięcy pozostałych do zakończenia Umowy, zgodnie z okresem na jaki została zawarta. Kara umowna rozliczana będzie m.in. w oparciu o wniesioną opłatę członkowską.
 5. Szczegółowe i aktualne warunki sprzedaży Produktów oraz Usług zawarte są w Regulaminie Serwisu pod adresem www.lapoudre.pl/regulamin Nabycie i/lub korzystanie z Członkostwa w Klubie równoznaczne jest z akceptacją niniejszych warunków oraz Regulaminu Serwisu lapoudre.pl Zmiana treści Regulaminu nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.