Szukasz kreacji?

Wybierz okazję. Zaproponujemy najpiękniejsze

Biznes
Bankiet biznesowy, Spotkanie biznes, Event
Czas wolny
Spotkanie z przyjaciółmi, Wakacje, Weekend, Resort
Imprezу
Noc, Impreza, 18, Panieński, Sylwester
Suknie casual
Przyjęcie rodzinne, Garden Part, Dzień
Wesele
Gość, Panna młoda, Druhna, Mamy
Wieczorowe
Bal, Gala, Czerwony dywan, Studniówka
Tylko się rozglądam
Jaki jest Twój rozmiar?

Wybierz dwa rozmiary najbliższe Twojej figurze

32
34
36
38
40
44
46
48
Dalej
Kiedy potrzebujesz kreacji?

Wybierz datę na 1 dzień przed wydarzeniem

Odkryj
Nr 1 w Polsce! Rewolucja w modzie | rent-a-dress
Najpiękniejsze kreacje. Ekskluzywni projektanci mody.
Zaufało nam już tysiące klientek.

Regulamin | Polityka Prywatności

REGULAMIN | LA POUDRE®

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży produktów oraz usług za pośrednictwem sklepu internetowego lapoudre.pl

DEFINICJE

Serwis – sklep internetowy lapoudre.pl | kontakt@lapoudre.pl  tel. +48 535 769 253

La Poudre® – właściciel Serwisu lapoudre.pl, odpowiednio sprzedawca, użyczający lub wynajmujący, spółka V21 FUND sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pałacowej 31, 05-816 Michałowice-Wieś, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000891804 , o numerze NIP: PL5342637766, REGON: 388590268

Showroom – sklep stacjonarny La Poudre® | ul. Pałacowa 1 05-816 Michałowice-Wieś, czynny Wtorek-Piątek 10:00-18:00 Sobota 10:00-15:00, kontakt@lapoudre.pl tel. +48 535 769 253;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu;

Konto – przydzielona danemu Klientowi funkcjonalność Serwisu, dostępna po dokonaniu rejestracji; rejestracja następuje po zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego w Serwisie; umowa polegająca na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą nadesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta;

Produkt – produkt z zakresu odzież damska okolicznościowa: kreacja wraz z oryginalnym opakowaniem (wieszak i pokrowiec) będący przedmiotem – odpowiednio – umowy sprzedaży dla produktów dostępnych w Serwisie w działach Kup Kreację www.lapoudre.pl/kup_kreacje oraz Wyprzedaż www.lapoudre.pl/sale lub umowy użyczenia/najmu dla produktów dostępnych w Serwisie w dziale Wypożycz Kreację www.lapoudre.pl/wypozycz_kreacje

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia odpowiednio umowy sprzedaży lub umowy użyczenia/najmu, określające w szczególności rodzaj, liczbę i cenę Produktu lub Usługi

Usługa – odpowiednio przymierzenie Produktu tj. bezpłatna usługa użyczenia Produktu w wyłącznym celu oceny przez Klienta, bez możliwości używania i/lub wypożyczenie Produktu tj. odpłatna usługa najmu Produktu wg Terminu i czynszu najmu

Kaucja – równowartość czynszu najmu, stanowi zabezpieczenie do umowy użyczenia lub najmu, jej zapłata wymagana jest do realizacji Usługi; Kaucja podlega zwrotowi i realizowana jest przelewem bankowym na rachunek wskazany przez Klienta; rozliczenie Kaucji następuje z chwilą zwrotu Produktów do La Poudre®  poprzez potrącenie ewentualnych należności z tytułu wykonanej Usługi

Termin Usługi – oznaczenie okresu Usługi użyczenia/najmu wynoszący 1-5 dni za pośrednictwem kalendarza dostępnego w Serwisie, na który Klient zamawia wykonanie Usługi;

Dostawca – współpracujący z La Poudre® operator przesyłek kurierskich;

Koszt Dostawy – koszt dostarczenia i zwrotu Produktu wg sposobu i cennika dostępnego w Serwisie;

 • 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Korzystając z Serwisu Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, zaakceptował jego postanowienia oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.
 • 2 WARUNKI OGÓLNE

ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o Produktach w Serwisie, w szczególności na stronie internetowej Produktu tj. model, opis, cena stanowią zaproszenie do zawarcia odpowiednio umowy sprzedaży lub umowy użyczenia/najmu. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie jest posiadanie skrzynki e-mail. Zamówienia są składane przez Klienta w formie elektronicznej i stanowią ofertę zawarcia odpowiednio umowy sprzedaży Produktu lub umowy użyczenia/najmu Produktu. Oferta staje się wiążąca tzn. zawarta zostaje umowa sprzedaży lub umowa użyczenia/najmu z chwilą zmiany statusu Zamówienia na „przyjęte do realizacji”. Informacja o zmianie statusu zamówienia wysyłana jest do Klienta w formie wiadomości e-mail. Klientowi przysługuje prawo do bezpłatnej anulacji Zamówienia przed rozpoczęciem jego realizacji tj. nadania Zamówieniu statusu „Przyjęto do realizacji” W przypadku anulowania Zamówienia po przyjęciu do realizacji, La Poudre® ma prawo obciążyć Klienta Kosztami Dostawy zgodnie z Zamówieniem. Dla skutecznego anulowania Zamówienia wymagane jest wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail do La Poudre® .
 2. La Poudre® zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Zamówieniach zawsze za zgodą Klienta lub do odmowy realizacji w trybie natychmiastowym w przypadku: niepoprawnych, niekompletnych danych wskazanych przez Klienta w Zamówieniu, wystąpienia błędów na stronie internetowej Serwisu w szczególności dotyczących cen, dostępności, opisu Produktu, nieotrzymaniu terminowej płatności.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem online lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

CENY

 1. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatki, w tym podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów dostawy. La Poudre® zastrzega sobie prawo do zmian cen Produktów i Usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży w Serwisie w dowolnym momencie. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile warunki danej promocji nie stanowią inaczej.

PŁATNOŚCI

 1. Dostępne w Serwisie sposoby płatności to: a) gotówka lub karta płatnicza w Showroom; b) za pobraniem gotówką lub kartą płatniczą podczas dostawy przesyłki; c) płatność online przelewem bankowym d) kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności przelewów online jest mBank S.A. Paynow. Podmiotem świadczącym obsługę płatności kartami jest Blue Media S.A.
 2. W przypadku płatności online, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia wpływu środków na rachunek bankowy La Poudre® (przelew bankowy) lub pozytywnej autoryzacji (karta płatnicza).
 3. W przypadku zwrotu środków w całości lub w części za transakcję dokonaną przez Klienta, La Poudre® dokonuje zwrotu w terminie 7 dni przelewem bankowym (dot. wszystkich sposobów płatności) na wskazany rachunek bankowy Klienta.

DOSTAWA

 1. Dostępne w Serwisie sposoby dostawy to: a) odbiór i zwrot w Showroom; B) odbiór i zwrot przesyłką paczkomatową InPost; c) odbiór w Showroom i zwrot przesyłką paczkomatową InPost; d) odbiór przesyłką paczkomatową InPost i zwrot w Showroom
 2. Dostawa realizowana jest według cennika dostępnego w Serwisie i zgodnie z wyborem Klienta. Przesyłki realizowane są na terenie Polski, obsługiwane na zlecenie La Poudre® za pośrednictwem Dostawcy. Czas dostawy przesyłką wynosi około 1-3 dni. Czas dostawy może ulec zmianie w związku z okolicznościami leżącymi po stronie Dostawcy, za które La Poudre® nie ponosi odpowiedzialności. Natomiast odpowiedzialność za utrudnienia w realizacji dostawy przesyłką tj. nieobecność, niepoprawny adres, odbiór przez osobę trzecią ponosi Klient. Brak możliwości dostawy przesyłki pod wskazanym przez Klienta adresem równoznaczne jest z anulowaniem Zamówienia, za którego Koszty Dostawy obciążony zostanie Klient. Numery i komunikaty dot. przesyłek nadane przez Dostawcę stanowią referencyjny dowód odbioru i zwrotu Produktu, w tym odpowiednio adresy i terminy. Wszystkie Produkty przechodzą szczegółową kontrolę jakości i przesyłane są przez La Poudre® z najwyższą dbałością. Jeżeli do Klienta dotrze uszkodzona zewnętrznie przesyłka, która potencjalnie wskazuje na ingerencję osób trzecich lub uszkodzenie zawartości, Klient zobowiązuje się do sporządzenia odpowiedniego protokołu w obecności Dostawcy i bezzwłoczne powiadomienie La Poudre® .
 • 3 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI UŻYCZENIA/NAJMU
 1. La Poudre® jako użyczający bezpłatnie użycza lub jako wynajmujący, odpłatnie wynajmuje Klientowi Produkt. Zamówienie Usługi użyczenia/najmu Produktu możliwe jest dla każdego Produktu w dziale „Wypożycz Kreację” z wykorzystaniem elektronicznego formularza dostępnego w serwisie La Poudre® pod adresem: www.lapoudre.pl/pl/basket
 2. Klient korzystający z Usługi użyczenia/najmu na podstawie odbioru i oceny Produktu może a) używać Produktu w Terminie Usługi tj. wynająć Produkt b) nie używać Produktu i zwrócić w Terminie Usługi rezerwując go w innym Terminie lub c) nie używać Produktu i zwrócić w Terminie Usługi bez żadnych innych zobowiązań (np. niedopasowany rozmiar, inne oczekiwania).
 3. Usługa użyczenia Produktu przekształca się w Usługę Najmuj bez wymogu dodatkowej dyspozycji ze strony Klienta lub akceptacji ze strony La Poudre® . Ponadto, Usługa użyczenia uznana będzie za Usługę najmu w przypadku usuniętego lub uszkodzonego zabezpieczenia/metek lub stwierdzenia śladów użytkowania Produktu. Wpłacona przez Klienta Kaucja ulega rozliczeniu na poczet ceny czynszu najmu. Termin użyczenia Produktu staję się jednocześnie terminem najmu, zgodnie z Zamówieniem w Serwisie. Termin Usługi określony jest w następujący sposób: a) w przypadku odbioru i zwrotu osobistego w Showroom, rozpoczyna się w dacie odbioru Produktu z Showroom a kończy w dacie zwrotu Produktu do Showroom b) w przypadku przesyłki rozpoczyna się w dacie odbioru przesyłki przez Klienta od Dostawcy i kończy w dacie zwrotu przesyłki przez Klienta do Dostawcy;
 4. W przypadku Usługi użyczenia/najmu, Klient wraz z wysłaniem Zamówienia Usługi za pośrednictwem Serwisu zobowiązuje się do zapłaty Kaucji wraz z ewentualnymi Kosztami Dostawy. Kaucja podlega całkowitemu zwrotowi. W przypadku naruszenia jakiegokolwiek z warunków zwrotu Kaucji, Użyczający zastrzega sobie prawo odmowy i nieuwzględnienia zwrotu. Warunkiem zwrotu Kaucji jest dotrzymanie Terminu Usługi, zwrot Produktu w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w jakim nastąpił jego odbiór szczególnie: Produkt musi posiadać nienaruszone metki i zabezpieczenia, nie nosić śladów użytkowania, uszkodzeń mechanicznych oraz zabrudzeń oraz być w stanie kompletnym. W przypadku spełnienia wszystkich wyżej wymienionych warunków, Kaucja zostaje zwrócona Klientowi w ciągu 7 dni od dnia zwrotu Produktu do Showroom lub odebrania przesyłki przez La Poudre® .
 5. Wyłącznym właścicielem Produktów oferowanych w Serwisie jest La Poudre® . Uiszczenie ceny wynikającej z oferowanych usług użyczenia/najmu nie przenosi prawa własności Produktu na Klienta. Klient nie może oddać Produktu do używania osobie trzeciej, nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek ingerencji lub zmian w Produkcie, w szczególności w zakresie dostosowań, czyszczenia, napraw itp. La Poudre® jest jedynym uprawnionym do dokonywania takich czynności.
 6. Od chwili odbioru do chwili zwrotu Produktu, Klient zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności celem zabezpieczenia Produktu przed wszelkimi ryzykami, w szczególności zniszczeniem, zagubieniem, kradzieżą. Tym samym staje się za niego odpowiedzialny i zobowiązuje się zwrócić Produkt w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu z chwili jego odbioru. W przypadku zastrzeżeń, co do stanu zwróconego Produktu, La Poudre® ma prawo do oszacowania szkody i obciążenia należnością Klienta – odpowiednio kosztami naprawy lub w przypadku utraty albo jeśli naprawa jest niemożliwa – równowartością ceny katalogowej Produktu określonej w Serwisie. W przypadku Usługi najmu, odpowiedzialność Klienta nie obejmuje skutków normalnego i zgodnego z umową użycia Produktu przez Klienta, które objęte są podstawowym ubezpieczeniem. Skutki normalnego użycia Produktu definiuje się jako ślady używania, które nie wyłączają Produktu z dalszej oferty Usług La Poudre® (drobne naprawialne uszkodzenia krawieckie, usuwalne plamy, itp.) La Poudre®  dokonuje oceny stanu Produktu w terminie 2 dni od daty jego zwrotu. W przypadku stwierdzenia szkody, La Poudre®  powiadomi Klienta o wysokości należności wraz z ze stosownym uzasadnieniem (e-mail z opisem i zdjęciami). Klient zobowiązany jest do całkowitej zapłaty w/w należności w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Za dzień otrzymania zawiadomienia przyjmuje się dzień wysłania zawiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany przez Klienta. Brak zapłaty w wymaganym terminie spowoduje naliczanie odsetek za zwłokę, podjęcie odpowiednich kroków celem wyegzekwowania należności na drodze windykacyjnej, a następnie drodze sądowej.
 7. Produkt udostępniany jest Klientowi w oryginalnym opakowaniu (wieszak oraz pokrowiec). Klient zobowiązuje się do zwrotu Produktu wraz z oryginalnym opakowaniem i ponosi odpowiedzialność za ewentualne braki lub uszkodzenia zgodnie z następującym cennikiem opłat: wieszak 5,00 zł/szt., pokrowiec 20,00 zł/szt. W przypadku niedotrzymania Terminu Usługi tj. opóźnienia w zwrocie Produktu w wyniku przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient zobowiązuje się zapłacić La Poudre® karę umowną w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia.
 8. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy użyczenia/najmu zawartej w Showroom z odebranym Produktem w Showroom.
 • 4 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odbioru przesyłki z Produktem, składając do La Poudre® oświadczenie w formie pisemnej, włączając korespondencje e-mail. La Poudre® z chwilą otrzymania oświadczenia prześlę Klientowi potwierdzenie jego otrzymania. Celem otrzymania zwrotu dokonanych płatności, w tym cenę sprzedaży i Koszty Dostawy, Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Produkt do La Poudre® nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą – to co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym – w szczególności Produkt winien być w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w jakim nastąpił jego odbiór: posiadać nienaruszone metki i zabezpieczenia, nie nosić śladów użytkowania, uszkodzeń mechanicznych oraz zabrudzeń oraz być w stanie kompletnym. W przypadku spełnienia wszystkich wyżej wymienionych warunków, dokonane przez Klienta płatności zostaną zwrócone przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami np. przelewem na rachunek bankowy Klienta w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia Produktu La Poudre® . Koszty dostarczenia Produktu do La Poudre® ponosi Klient.
 2. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w Showroom z odebranym Produktem w Showroom.
 • 5 REKLAMACJE & GWARANCJE
 1. La Poudre® odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady Produktu określone w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Reklamacje wymagają formy pisemnej, włączając wiadomości e-mail. Rozpatrzenie reklamacji przez La Poudre® trwa do 14 dni. Celem rozpatrzenia reklamacji, Klient zobowiązany jest dostarczyć Produkt reklamowany do La Poudre® .
 2. Produktu mogą posiadać gwarancję producenta tj. projektanta lub La Poudre® . W przypadku Produktów objętych gwarancją, informacja prezentowana jest każdorazowo na stronie internetowej Produktu.
 • 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Klient składając Zamówienie za pośrednictwem Serwisu wyraża zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie przez La Poudre® danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Wyrażenie zgody jest obowiązkowe i jest warunkiem realizacji Zamówienia. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od La Poudre® informacji o charakterze marketingowym. Informacje te przekazywane mogą być Klientowi m.in. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem realizacji zamówień. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia z bazy danych w dowolnym momencie.
 2. Dane osobowe Klienta, La Poudre® zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Polityką Prywatności, która stanowi załącznik nr 1 poniżej do niniejszego Regulaminu.
 • 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Warunki umów odpowiednio sprzedaży, użyczenia i najmu określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz ewentualne dodatkowe ustalenia pomiędzy La Poudre® a Klientem. Wszelkie zmiany, w tym wszystkie dalsze uzgodnienia, dotyczące niniejszej Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności – włączając korespondencję e-mail.
 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu pomiędzy Klientem a La Poudre® poddane będą sądom właściwym zgodnie z właściwością ogólną.
 3. La Poudre® ™ zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu przez udostępnienie w Serwisie jego nowej treści oraz umieszczenia stosownej informacji o wprowadzeniu zmian. Aktualny Regulamin publikowany jest w Serwisie a jego wszystkie postanowienia obowiązują z chwilą publikacji na stronie internetowej Serwisu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szczegółowa polityka prywatności serwisu La Poudre® dostępnego pod adresem www.lapoudre.pl („Serwis”) Treść obowiązuje od 25 maja 2018 r., zaktualizowana zgodnie z wymaganiami RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych podawanych za pośrednictwem Serwisu jest: V21 Fund sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach-Wieś, adres: ul. Pałacowa 31, 05-816 Michałowice-Wieś, numerze NIP: PL5342637766 i REGON: 388590268  Dane kontaktowe Administratora: kontakt@lapoudre.pl

DANE OSOBOWE

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”) w zależności od tego, na które się zdecydujesz. Usługami świadczonymi w naszym Serwisie są w szczególności, ale nie wyłącznie, usługi polegające na:
– sprzedaży Produktu La Poudre®
– użyczenia Produktu La Poudre®
– najmu Produktu La Poudre®
– użyczenia i najmu Produktu La Poudre® w ramach Członkostwa w Klubie

PRZETWARZANIE DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

CELE PRZETWARZANIA

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
– świadczenie poszczególnych usług oferowanych w Serwisie
– marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter tj. oparty na Twojej zgodzie,
– wysyłanie newslettera/SMS tj. świadczenie usług drogą elektroniczną.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko gdy mamy ku temu podstawę prawną. Podstawami, które mają zastosowanie w naszym Serwisie, a także w związku z nim – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku są:
– umowa o świadczenie Usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością w przypadku odpłatnych usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z Serwisem, w tym świadczonymi Usługami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu użytkowników odwiedzających Serwis w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu opinii użytkowników Serwisu o Serwisie co pozwala nam go ulepszać zgodnie z sugestiami użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych co pozwala nam na optymalizację naszego Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na analizie wybranych i zarejestrowanych rozmów z działem obsługi klienta naszego Serwisu w celu poprawy jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– Twoja zgoda wyrażona w Serwisie w przypadku gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda pamiętaj, że możesz ją w każdej chwili wycofać lub ograniczyć.

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PODANIE DANYCH

Podanie danych osobowych w naszym Serwisie jest dobrowolne, ale w większości przypadków konieczne do:
skorzystania z Usług (tj. zawarcia z nami umowy) lub otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie, jeśli zdecydujesz się na ich otrzymywanie.

TWOJE PRAWA

Masz prawo:
– dostępu do twoich danych osobowych,
– ich sprostowania,
– żądania usunięcia
– żądania ograniczenia przetwarzania
– przeniesienia danych do innego administratora danych,
a także prawo:
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

ODBIORCY DANYCH (PODMIOTY I USŁUGI, Z KTÓRYCH KORZYSTAMY)

W związku z naszym Serwisem korzystamy z usług innych podmiotów, które świadczą dla nas usługi wspierające naszą działalność. Tym samym Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce:
– dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych – o ile użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania jego danych. W przypadku usług opartych o pliki cookies sprzeciw może być w szczególności wyrażony za pośrednictwem ustawień przeglądarki,
– osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierającym naszą bieżącą działalność,
– dostawcy usług internetowych (w szczególności Google)*,
– dostawcy oprogramowania pozwalającego na zbieranie opinii użytkowników Serwisu,
– dostawcom oprogramowania do obsługi klientów oraz potencjalnych klientów w związku z Usługami*,
– dostawcy oprogramowania do telefonicznej obsługi klientów i potencjalnych klientów w związku z usługami.
– dostawcy platformy płatniczej za pośrednictwem, której możesz zapłacić za nasze Usługi tj. Blue Media S.A.
– dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
– podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową,
– dostawcy Aplikacji,
– firmie świadczącej usługi kurierskie/pocztowe.
– podmiotom dostarczającym oprogramowanie do wysyłania wiadomości marketingowych, zwłaszcza w ramach usługi newsletter*.

*W tych przypadkach może mieć miejsce przetwarzanie twoich danych również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

PROFILOWANIE

W Serwisie nie dokonujemy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje wywołujące wobec Ciebie skutki prawne lub wpływające na Ciebie w podobnie istotny sposób.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub
– ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą przez każdą ze stron lub
– cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
– zostanie przyjęty twój sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

PLIKI COOKIES („CIASTECZKA”)

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.).W naszym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
– zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
– statystycznym co pozwala nam rozwijać Serwis, a zwłaszcza świadczone Usługi,
– marketingowym – dzięki temu wyświetlamy ci reklamy dopasowane do twoich zainteresowań i potrzeb,
– udostępniania funkcji Serwisu, w tym możliwości korzystania z naszych Usług,
– prawidłowego, a także sprawniejszego tj. szybszego i łatwiejszego dla użytkownika, działania Serwisu.

Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz: FirefoxChromeSafariInternet Explorer / Microsoft Edge. Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. W naszym Serwisie wykorzystujemy dwa rodzaje ciasteczek tj.:
– sesyjne – pozostające na twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu,
– stałe – pozostające na twoim urządzeniu tak długo jak jest ustawiony dla nich czas życia lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.